Vai al contenuto

MONOCHROMER GARTEN IV

per koto a 30 corde

2 Novembre 2012
Decorazione

Malika Kishino

1a esec. assoluta, TOKYO, Tokyo-shohken Hall, Shuretsu Miyashita II, koto a 30 corde