Vai al contenuto

MONOCHROMER GARTEN III

per timpani

16 Dicembre 2017
Decorazione

Malika Kishino

Tokyo, Yamaha Ginza Studio
Shinichi Ueno, timpani