25 November
/ 2021

“Précieux”, “Prétentieux”, “Pernicieux” da: PRES (VII-XII)

DOVE

Basel, Gare du Nord

Solista dell’Ensmble Interface: Anna D’Errico, pianoforte